Nieuwsbrief januari 2022: tweede woning bij agrarische onderneming

TWEEDE WONING BIJ EEN AGRARISCHE ONDERNEMING

Wil je een tweede woning bouwen op het domein van een agrarisch bedrijf, dan is dit in de Belgische wetgeving geen sinecure. Meer nog: dit wordt enkel aanvaard als je bedrijf tegelijk aan drie belangrijke voorwaarden voldoet. Die regels werden vastgelegd in een omzendbrief van de Vlaamse overheid.

De eerste belangrijke voorwaarde is dat beide woningen moeten bestemd zijn voor de exploitanten van de onderneming. Zowel de bewoners van de bestaande als de nieuwe woning moeten dus werkzaam zijn binnen het agrarisch bedrijf. Dat hoeft niet op fulltime basis te zijn, al moet de exploitatie van het bedrijf wel ‘een substantieel deel’ van de beroepsbezigheden uitmaken.

Als tweede voorwaarde geldt dat het bedrijf voldoende groot moet zijn om minstens twee arbeidskrachten tewerk te stellen, terwijl voorwaarde drie specifiek over de bouw gaat. De bouw moet namelijk plaatsvinden binnen het gebouwencomplex van het bedrijf of er duidelijk toe behoren, zodat er geen afgescheiden residentiële woongelegenheid ontstaat.

175 taxaties in 2021

Dat we bij ’t Boerenhuys gespecialiseerd zijn in waardebepalingen van agrarisch vastgoed, dat wist je ongetwijfeld al. Maar wist je ook dat we in 2021 maar liefst 175 taxaties uitvoerden? Dit voor verschillende doeleinden, variërend van een verkoop of verdeling tot een louter informatieve taxatie.

Ben je benieuwd hoeveel je landelijk vastgoed momenteel waard is? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een kennismakingsgesprek.