Nieuwsbrief september 2022: Speciale regelgeving ruil landbouwgrond en wat is het verschil tussen akker en weide

ONBEBOUWDE LANDGOEDEREN RUILEN? (NIET) ALLEMAAL GELIJK VOOR DE WET

Wie onbebouwde landgoederen wil ruilen, zal ontdekken dat er een bijzonder regime van kracht is. De ruil kan overigens alleen als het gaat om oppervlakten van vijf hectare of minder én als de gunstregeling in de akte wordt gevraagd. Het spreekt voor zich dat enkel kavels in aanmerking komen die effectief in een landbouwbedrijf worden gebruikt en waarop geen bouwwerken staan.

We onderscheiden drie mogelijke situaties. In de eerste situatie is er een ruil zonder opleg en zonder waardeverschil tussen de kavels. De overeenkomst is in dat geval volledig vrijgesteld van het verkooprecht. Is er een ruil met een opleg of waardeverschil van een vierde van de totale waarde? Dan wordt het verkooprecht van 6 procent geheven op het waardeverschil. Bedraagt het waardeverschil meer dan een vierde van de totale prijs, dan wordt het verkooprecht van 10 procent geheven.

Zeg geen akkergrond tegen weidegrond

Bij de waardebepaling van landbouwgrond is onze eerste opdracht altijd om een onderscheid te maken tussen akkergrond en weidegrond. Akkergrond is namelijk grond waarop een vrucht geteeld kan worden, terwijl weidegrond puur grasland is waarop dieren grazen of dat gewoon gemaaid wordt. Bij weidegrond kan de waarde bovendien sterk variëren, als deze al dan niet ‘scheurbaar’ is. Dat wil zeggen dat de grond toch geschikt is om als akker te gebruiken, mits bepaalde grondwerken.