Nieuwsbrief oktober 2023: Het nieuwe pachtdecreet en het verlaagde BTW tarief

NA BIJNA 100 JAAR (!) IS HET NIEUWE PACHTDECREET EEN FEIT

De pachtwetgeving dateert al van 1929 en werd sindsdien uiteraard enkele keren bijgewerkt. Toch merken zowel pachters als verpachters dat de regelgeving gedateerd is. Het nieuwe pachtdecreet, dat jonge pachters meer kansen biedt, komt dan ook niets te vroeg.

Een eerste wijziging is de effectieve verplichting van een schriftelijk pachtcontract. Eigenlijk is dit al sinds 1969 verplicht, maar er waren in de wet geen sancties voorzien als het niet werd toegepast. Daardoor bestonden nog steeds veel mondelinge overeenkomsten, die voor onduidelijkheden zorgen. Nu is de optie om een schriftelijk contract af te dwingen er wél.

Voorts omvat het nieuwe pachtdecreet meer transparantie voor de eigenaar via een online loket én wordt er vooral aan jonge landbouwers gedacht. Enerzijds door het voorkooprecht voor gepensioneerde pachters in te perken, anderzijds door langere pachten aantrekkelijker te maken. Daarnaast zijn er ook wijzigingen rond de pacht- en mestregelgeving en de opzeg voor bebossing. Wil je hierover graag meer info, afgestemd op jouw project? Neem dan gerust contact op met ons team.

Verlaagde btw op sloop en heropbouw in het gedrang

In de relance na de coronapandemie werd eind 2020 beslist om het btw-tarief op sloop- en heropbouwwerken te verlagen van 21 naar 6 procent. Het verlaagde btw-tarief wordt vanaf 1 januari 2024 permanent, maar volgens de recente beleidsverklaring wel met heel wat beperkingen.

Zo zou de maatregel enkel nog van kracht zijn voor particuliere verbouwers, waardoor bouwbedrijven uit de boot vallen. Zowel bouwprofessionals als heel wat politici stellen zich dan ook ernstige vragen over hoe verouderde woningen en projecten vernieuwd en verduurzaamd kunnen worden. Een discussie die ongetwijfeld nog niet ten einde is.