Nieuwsbrief november 2022: MAP7 en meten is weten bij de aankoop van grond

VLAAMSE LAND- EN TUINBOUWERS HUIVEREN BIJ NIEUW MESTACTIEPLAN

Eind oktober maakten we kennis met het zevende mestactieplan – kortweg MAP7 – van minister Zuhal Demir (N-VA). Hoewel de minister sprak over een voorafgaand overleg met de landbouworganisaties, verslikten die laatsten zich in hun koffie. “Deze maatregelen zouden de doodsteek zijn voor Vlaanderen als aardappel- en groenteproducerende regio”, klinkt het resoluut.

We presenteren enkele voorbeelden uit het mestactieplan. Zo zou er voortaan een teeltvrije zone van zes meter behouden moeten blijven langs alle waterlopen en grachten. Vandaag is dat op sommige plaatsen slechts één meter. Deze maatregel zou de waterkwaliteit moeten opwaarderen, maar is tevens een ramp voor kleine percelen die omgeven zijn door grachten.

De reductie van de bemestingsnormen zou er volgens de Boerenbond dan weer voor zorgen dat de maïs in Vlaanderen tot 40 procent minder bemest zal kunnen worden. De impact op de productie van dit voedergewas zou dan ook enorm zijn. Het aantal gebieden met extra strenge bemestingsregels zou bovendien ook sterk uitbreiden. Dat er volgens de voorstellen geen aardappelen of groenten meer geoogst zouden mogen worden na 1 september, zorgde al helemaal voor misnoegde reacties en protesten binnen de sector.

Niet alleen heerst er heel wat politieke onenigheid over het thema, ook de landbouworganisaties zullen zich sowieso nog laten gelden in de discussie. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...

Meten is weten, ook bij de aankoop van een perceel

Wanneer je een perceel grond koopt, staat in de compromis te lezen dat de aankoop geldt voor ‘de staat waarin het goed zich op heden bevindt’. Zonder waarborg van oppervlakte dus. Standaard wordt hiervoor een beroep gedaan op de kadastrale oppervlakte.

Wil je echter zeker zijn dat je niet meer vierkante meters betaalt dan er werkelijk zijn, dan is het aangewezen om een landmeter in te schakelen om het perceel op te meten. Doe dit zeker voor de ondertekening of laat het in de overeenkomst opnemen. Nadien heb je namelijk geen verhaal meer als de werkelijke oppervlakte niet zou kloppen.