Nieuwsbrief mei 2023: Einde reductieloze overdrachten NER in zicht en uiterste datum premies

OVERNAME OP TIL? HOU REKENING MET DE TOEKOMSTIGE BEPERKING VAN REDUCTIELOZE OVERDRACHTEN

De definitieve ontwerpnota ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ – kortweg PAS – houdt een beperking van reductieloze overdrachten in. Voorts kan dit enkel nog tussen eerstegraads familieleden en als de bedrijfsvorm dezelfde capaciteit behoudt. De welgekende eerste installatie, met reductieloze overname van NER van een stoppende landbouwer, zal in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

Het exacte tijdstip van de afroming is nog niet gekend, maar de tijd dringt duidelijk voor mensen die in een overname- of starterssituatie zitten. Nu kan je namelijk wel nog de voordelen van de eerste installatie genieten. Dat is het geval als de overnemer jonger is dan 40 jaar, niet over NER beschikt en geen dieren heeft waarvoor NER nodig zijn. Bovendien mag de overnemer geen eigen bedrijf hebben of deel uitmaken van een bedrijf.

Benieuwd of je nog in aanmerking komt voor een eerste installatie met reductieloze overdracht? Neem gerust vrijblijvend contact op met ’t Boerenhuys voor meer informatie.

31 mei als uiterste datum voor perceelaangifte

Is jouw perceelsaangifte voor 2023 al in orde? Voortaan kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die het perceel gebruikt voor de hoofdteelt. De geactiveerde betalingsrechten moeten in gebruik zijn én ter beschikking op de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Die deadline is vastgesteld op 31 mei.