Nieuwsbrief maart 2023: de maximale rendabiliteitsoppervlakte en termijn indienen verzamelaanvraag

WAT BETEKENEN DE MAXIMALE RENDABILITEITSOPPERVLAKTEN PRECIES?

Sinds 1988 bestaat het mechanisme van de ‘maximale rendabiliteitsoppervlakten’ in ons land. Kort samengevat kan je stellen dat deze regel werd ingevoerd om pachters in hoofdberoep te beschermen. Wanneer de pacht wordt opgezegd voor eigen gebruik, kan een vrederechter namelijk nog steeds deze opzeg ongeldig verklaren. Dit is het geval wanneer de totale gebruikte oppervlakte van het landbouwbedrijf boven een bepaalde waarde komt te liggen. Ook bij een uitbreiding die de maximale oppervlakte overschrijdt, kan de opzeg geweigerd worden.

Het idee achter dit mechanisme? Voorkomen dat gezonde familiale bedrijven uit het straatbeeld verdwijnen en overgenomen worden door enorme bedrijven. Belangrijk om weten is weliswaar dat de regel niet automatisch van tel is. De vrederechter dient elke case afzonderlijk te beoordelen.

Verzamelaanvraag kan nu ingediend worden via het e-loket

Ook dit jaar dien je als land- en tuinbouwer weer je jaarlijkse perceelaangifte in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij. De zogenaamde ‘verzamelaanvraag’ kan sinds 8 maart ingegeven worden in het e-loket landbouw en visserij. Je hebt hiervoor nog de kans tot en met zondag 7 mei. Zijn er moeilijkheden bij jouw aangifte? Het e-loket heet een eigen infolijn die je doorheen het proces gidst.