Nieuwsbrief maart 2022: Landbouw van de toekomst en betalingsrechten

HOE ZIET DE LANDBOUW VAN DE TOEKOMST ERUIT?

Zowel België als Nederland hebben een sterke reputatie wat betreft de efficiëntie in de landbouw. Het gebruik van energie, pesticiden en kunstmest daalt, terwijl we meer voedsel produceren. De vraag dringt zich echter op: hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit. De duurzaamheid van het hele proces is de voorbije jaren namelijk een erg belangrijk punt geworden.

Hoe halen we onze doelstellingen voor voedselproductie en biodiversiteit het best: door natuur en intensieve landbouw zoveel mogelijk te scheiden of beide net zoveel mogelijk te verweven? Onderzoekers neigen meest naar het eerste scenario, terwijl de ruimte in onze contreien uiteraard beperkt is. “De tegenstelling is eigenlijk achterhaald”, vindt ook Liesbet Vranken, professor Landbouw- en Milieueconomie aan de KU Leuven. “Landbouw en natuur zijn al dermate verstrengeld dat het uiteenrafelen ervan onbegonnen werk is.”
Brainstormen over hoe jouw onderneming duurzaam en efficiënt te werk kan gaan? ’t Boerenhuys biedt graag een luisterend oor en staat je bij met advies.

Nog tot 30 april om betalingsrechten te activeren

Sinds begin 2022 kan een landbouwer enkel betalingsrechten activeren als hij de hoofdteelt verbouwt en het gebruiksrecht voor het perceel heeft. De uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen is 30 april. Op deze datum dien je dus de betalingsrechten ter beschikking te hebben. Contacteer ons gerust voor meer info of ondersteuning.