Nieuwsbrief juni 2022: Signaalgebieden en asbestattest

SIGNAALGEBIED MET BOUWVRIJE OPGAVE NIET LANGER ONDER DE RADAR

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) staat erop dat vastgoedmakelaars en notarissen duidelijker en actiever informeren wanneer een onroerend goed in een zogenaamd ‘signaalgebied met bouwvrije opgave’ ligt. Dit statuut heeft namelijk grote gevolgen. Nu bleef deze informatie vaak onder de radar, waardoor kandidaat-kopers onvoldoende op de hoogte waren.

Wat is een signaalgebied precies?

Een signaalgebied beschikt enerzijds over een groot waterbergend potentieel en anderzijds over een nog niet ontwikkelde harde bestemming, zoals een woning of industrie. Deze gebieden zijn met andere woorden geschikt om hevige regenval op te vangen en overstromingsrisico’s te reduceren. Deze signaalgebieden zijn eerder zeldzaam en net daardoor wil de Vlaamse regering ze specifiek aanduiden. De voorbije jaren werden er al beslissingen genomen voor 235 signaalgebieden. Soms is er sprake van een verscherpte watertoets, waarbij de geldende bestemming behouden blijft. Op andere plaatsen is er de bouwvrije opgave, waarbij het signaalgebied bouwvrij moet blijven en er een andere bestemming volgt.

Gevolgen voor de vastgoedsector

Bij een gewone bevraging van de waterkaarten, in functie van de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid, zijn signaalgebieden niet opgenomen. Dat betekent dat een vastgoedmakelaar voortaan zelf extra opzoekingswerk moet leveren bij de samenstelling van het verkoopdossier, om zo de kandidaat-kopers correct te informeren.

Ook het Geoloket rond signaalbieden moet voortaan geconsulteerd worden. Daarin kan je namelijk terugvinden of er eventueel sprake is van een verscherpte watertoets of bouwvrije opgave. In beide gevallen dien je melding te maken van de situatie in de onderhandse verkoopovereenkomst.

Asbestattest vanaf 23 november

Het werd al langer aangekondigd en staat nu ook helemaal vast: het asbestinventarisattest – of kortweg asbestattest – komt eraan. Uit de nodige ministeriële besluiten blijkt dat de nieuwe regelgeving zijn intrede maakt op 23 november 2022.

Vanaf deze datum geldt een informatieplicht bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. De nieuwe regels gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt op 23 november of later. Uiteraard kan je op ’t Boerenhuys rekenen voor een vlotte begeleiding, zo beschikken wij binnenkort over de nodige erkenningen om het nieuwe asbestattest op te maken.