Nieuwsbrief juli 2023: VLIF wetgeving en Ner-boetes

DE NIEUWE VLIF-WETGEVING VOOR JOU DOORGELICHT

De nieuwe wetgeving van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), die geldt voor de periode 2023-2027, is eindelijk bekend. Er zijn enkele nieuwe elementen én interessante subsidiemogelijkheden voor land- en tuinbouwers. De algemene voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn bijvoorbeeld fors vereenvoudigd. Voortaan komen ook land- en tuinbouwers in aanmerking. Daarnaast zal het VLIF vanaf nu de algemene verstrengde definitie voor GLB-actieve landbouwer hanteren.

De klassieke investeringssteun, met percentages van 15 tot 50 procent, blijven bestaan en kunnen aangevuld worden met bepaalde claims. Ook zijn er geen beperkingen meer op het aantal aanvragen per jaar. Zo kan je voortaan dus elk kwartaal een aanvraag of herkansing indienen voor één of meerdere investeringscodes op de lijst. Nog een wijziging is dat de steunaanvraag pas ingediend kan worden als er al een omgevingsvergunning beschikbaar is, toch als dit nodig is voor de investering. Je dient de vergunning mee op te laden als bijlage in het e-loket.

Investeringen die de emissie van ammoniak verlagen, kunnen voortaan ook op ondersteuning rekenen. Dit is volledig nieuw bij het VLIF. Nog een nieuwtje is het feit dat er niet alleen bij overnames steunmaatregen mogelijk zijn, maar eveneens bij de opstart van een nieuw bedrijf. Benieuwd naar de steunmogelijkheden voor jouw bedrijf en de concrete bedragen? Neem dan zeker contact op met ’t Boerenhuys voor de nodige ondersteuning.

Wist-je-datje: NER-boete kan kwijtgescholden worden

Beschik je dit jaar over voldoende nutriëntenemissierechten (NER) voor het huidige jaar én om je tekort van vorig jaar aan te vullen? Dan kan je NER-boete volledig kwijtgescholden worden. Indien je jouw NER wil laten berekenen door ’t Boerenhuys wacht je best niet langer. De aanvraag voor een compensatie moet namelijk voor 22 juli ingediend worden.