Nieuwsbrief juli 2022: Stopzettingsregeling varkensbedrijven en NER boetes

VERVROEGDE STOPZETTING VOOR VARKENSBEDRIJVEN MET HOGE STIKSTOFIMPACT? NU MET VERGOEDING!

Er worden al een tijdje maatregelen genomen om de varkensstapel tegen 2030 af te bouwen. Nu komt daar een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid bij. Varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur kunnen namelijk vervroegd stoppen en intekenen op een gedeeltelijke stopzettingsregeling. Dit uiteraard volledig op vrijwillige basis.

Met deze vergoeding wil de Vlaamse overheid tegemoet komen aan de crisis in de varkenssector. Het voorstel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar wordt nog voorgelegd aan de Vlaamse toezichtcommissie en de Europese commissie. Landbouwers die aan de voorwaarden voldoen, zouden actief geïnformeerd worden. Het gaat om alle exploitanten die varkens houden en waarbij de impactscore hoger is dan 0,5 procent.

Benieuwd of deze regeling interessant is voor jou en wat de mogelijke alternatieven zijn? Neem dan gerust contact op met ’t Boerenhuys voor advies.

NER-boete kwijtschelden

e NER-boete kan kwijtgescholden worden als je dit jaar over voldoende NER beschikt om huidig jaar in te vullen + uw tekort van vorig jaar. Dien uw compensatie ten laatste in op voor 20 JULI!

Indien vragen, contacteer ons!