Nieuwsbrief januari 2023: Nieuwe tarieven notaris en afstand beplanting

KOPEN OF VERKOPEN IN 2023?
BIJ 'T BOERENHUYS ZIT JE VAST GOED!

Een nieuw jaar betekent nieuwe dromen en ambities. Wie droomt van een prachtige landelijke hoeve of een eigen boerderij wil starten, kan ook in 2023 voluit op de steun van ’t Boerenhuys rekenen. Wij blijven de partner bij uitstek voor de aan- en verkoop van alle types agrarisch vastgoed.

Het team van ’t Boerenhuys wenst alle klanten alvast een schitterend nieuw jaar, waarin alle dromen en ambities realiteit mogen worden.

VERMINDERING VAN NOTARISKOSTEN: WELKE KORTINGEN GELDEN SINDS 1 JANUARI?

Wie dit jaar een woning aankoopt voor maximaal 850.000 euro en een krediet neemt voor de financiering, geniet daarbij van een korting. Indien de woning tussen de 100.000 en 350.000 euro kost, zal gemiddeld een duizendtal euro minder betalen. Het moet weliswaar de enige woning en de koper moet er ook zelf gaan wonen. Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 euro wordt het voordeel stelselmatig verlaagd.

De korting wordt op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Enerzijds daalt het ereloon van de notaris voor de koopakte gemiddeld met 10 procent. Anderzijds is er een vermindering van 20 procent op het ereloon van de notaris voor de kredietakte en het vast bedrag voor de dossierkosten. De kortingen gelden alleen als de koper een natuurlijk persoon is en dus kunnen vennootschappen niet van de gunstige regeling genieten.

Grootte van je boom bepaalt waar hij mag staan

Zoals jullie ongetwijfeld weten, werd het goederenrecht recent onder handen genomen. Daarin is niet langer een onderscheid tussen laagstammige en hoogstammige bomen, maar wel tussen bomen die groter of kleiner zijn dan twee meter.

Bomen die groter zijn dan twee meter, moeten op minstens twee meter van de perceelgrens komen te staan. Kleinere bomen kunnen al op (minstens) een halve meter van de grens. Discussies over een hoog- of laagstammige boom behoren dus tot de verleden tijd, voortaan is enkel nog een lintmeter nodig.