Nieuwsbrief februari 2023: Donkere wolken boven de zonevreemde functiewijziging en wat met de brandverzekering bij asbestschade

DONKERE WOLKEN BOVEN DE ZONEVREEMDE FUNCTIEWIJZING VAN VASTGOED IN AGRARISCH GEBIED

De voorbije jaren was vastgoed in agrarisch gebied enorm populair. Dat komt omdat de functiewijziging, van een agrarische bedrijfszetel naar een zonevreemd gebouw, slechts een formaliteit bleek te zijn. Vaak werd het zelfs maar na de aankoop geregeld. Een alleenstaande hoeve, eventueel met zwembad en een ruime loods. Het kon en mocht allemaal.

Dit verhaal lijkt echter ten einde. De regels werden niet aangepast, wel wordt er een strikter beleid ingevoerd voor de vergunningen en ook de bestaande regelgeving wordt strenger toegepast. Het gevolg is dat er nu al tal van vergunningsbeslissingen van lokale besturen worden aangevochten door het Departement Omgeving of het Departement Landbouw & Visserij.

Meer dan ooit is het als eigenaar dus aangewezen om de situatie van de vergunningen proactief in kaart te brengen, om de mogelijkheden en beperkingen van je vastgoed in agrarisch gebied te kennen. En uiteraard moeten ook kopers aandachtig zijn, zodat ze hun droomproject niet in duigen zouden zien vallen. Bij de verkoop of aankoop van dergelijk vastgoed is het dus van groot belang goed op de hoogte te zijn van de wetgeving en met een goed voorbereid dossier te starten. Zowel kopers als verkopers kunnen hiervoor uiteraard altijd bij ’t Boerenhuys terecht.

De ene brandverzekering is de andere niet

Als er asbest vrijkomt bij een brand, leidt dat tot heel wat gevolgschade. Daarom is het belangrijk om weten dat niet alle brandverzekeringen deze schade dekken. Controleer dus best even je polis om te zien of het ruimen van asbest in de omgeving is opgenomen. Zo kom je bij een eventuele stalbrand niet voor torenhoge kosten te staan.