Nieuwsbrief december 2023: de zorgvolmacht en onze gelukswensen

DE ZORGVOLMACHT VOOR U DOORGELICHT

‘Liever voorkomen dan genezen’, die volkswijsheid staat centraal bij de zorgvolmacht. Het is namelijk niet evident om te beslissen wanneer iemand al dan niet wilsonbekwaam is. Door te anticiperen en tijdig een zorgvolmacht op te stellen, kiest u zelf wanneer deze in werking gaat en vermijdt u gedoe wanneer uw gezondheid centraal dient te staan. Dit kan dus een goed idee zijn als u merkt dat uw gezondheid achteruit gaat of wanneer u te slecht te been bent om zelf uw financiële zaken te regelen.

Een zorgvolmacht heeft betrekking op zogenaamde ‘daden van beheer’ en ‘daden van beschikking’. Onder het eerste mag u vooral de vermogensplanning verstaan, zoals bijvoorbeeld het innen van huurinkomsten of het beleggen van deze inkomsten. Het tweede staat dan weer voor zaken zoals de aankoop van nieuwe eigendommen of schenkingen.

Voor een zorgvolmacht hoeft u zich niet tot de rechtbank te wenden, aangezien het om een ‘buitengerechtelijke’ bescherming gaat. Het opstellen van een zorgvolmacht gebeurt bij de notaris met een vast ereloon.

’t Boerenhuys wenst u fijne feestdagen

Langs deze weg willen we u bedanken voor de fijne samenwerking in 2023. Dankzij u konden we – letterlijk en figuurlijk – opnieuw spreken van een inspirerend boerenjaar. En dat smaakt naar meer! Ook in 2024 kunt u dus zeker bij ons terecht voor waardebepalingen en aan- of verkopen van agrarisch vastgoed, NER, overdrachten van landbouwrechten en zoveel meer.

Het team van ’t Boerenhuys wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024!