Nieuwsbrief december 2022: Het Vlaamse Pachtdecreet en de vernieuwde watertoets

VLAAMS PACHTDECREET KRIJGT DEFINITIEF VORM

Hoewel er nog enkele handtekeningen moeten gezet worden, lijkt het Vlaams Pachtdecreet eindelijk vast te staan. En dat decreet brengt toch wel wat wijzigingen met zich mee. Zo werd lang gedacht dat het quasi een kopie zou worden van het Waals Pachtdecreet, dat al sinds 2020 actief is. In werkelijkheid leunt het nieuw Vlaams Pachtdecreet dichter aan bij de federale Pachtwet.

In het decreet staat de voorkeur voor een schriftelijke pachtovereenkomst, maar verplicht is dat niet. Heb je echter een puur mondelinge overeenkomst, dan kunnen zowel de pachter als de verpachter de andere partij dwingen om dit om te zetten in een schriftelijk akkoord. Voorts faciliteert het decreet ook de bebossing van aangekochte gronden en wordt de strijd tegen zogenaamde ‘pensioenboeren’ opgedreven.

Kort samengevat, kunnen we stellen dat vooral vaststaande rechtspraak nu ook effectief wordt omgezet in wetgeving. Baanbrekend is het nieuwe decreet dus niet. De nieuwe regels zullen vermoedelijk gelden vanaf 1 juli 2023. Heb je in tussentijd nog vragen over het decreet, dan kunnen de experts van ’t Boerenhuys je uiteraard steeds verder helpen.

Infoplicht rond overstromingsgevoeligheid wijzigt op 1 januari

Nieuwjaar staat voor de deur en dat betekent vaak ook dat er nieuwe regels in werking treden. Zo is de geactualiseerde infoplicht rond de overstromingsgevoeligheid van een gebied vanaf 1 januari van kracht.

De nieuwe informatieplicht is van toepassing op gevoerde publiciteit vanaf 1 januari 2023, maar ook op alle onderhandse overeenkomsten en authentieke akten vanaf 1 april 2023. Aangezien er aardig wat wijzigingen zijn, is het aangewezen om je tijdig te informeren. Daarvoor kan je uiteraard bij ’t Boerenhuys terecht.