Nieuwsbrief december 2021: bouwvergunning voor buitenpiste en info over de aankoop-verkoopbelofte

HEB IK EEN BOUWVERGUNNING NODIG VOOR MIJN BUITENPISTE?

Het is een vraag die vaak gesteld wordt bij de aanleg van een buitenpiste: is een bouwvergunning verplicht? Helaas is het antwoord niet zomaar ja of neen. Zodra er sprake is van een ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’, is een bouwvergunning vereist. Net zoals dat het geval is bij het plaatsen van verlichting of afsluitingen. Het is echter onduidelijk wat allemaal als ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’ wordt beschouwd, terwijl er ook nog opgelet moet worden voor bijzondere regels. Zo staat in sommige verkavelingsvergunningen dat geen enkele reliëfwijziging is toegelaten.

Het is dus niet evident om te weten of je een bouwvergunning nodig hebt en wat de voorwaarden zijn om een buitenpiste aan te leggen in landbouwzone. De stedenbouwkundige inspectie tilt hier echter zwaar aan, waardoor het een must is om helemaal in orde te zijn. Met ’t Boerenhuys raden we dan ook steeds aan om vooraf een verkennend gesprek te voeren met de bevoegde diensten. De beslissing wordt genomen door de gemeente, maar een goed onderbouwd dossier kan je zeker op weg helpen. Uiteraard kan je hiervoor rekenen op de experts van ’t Boerenhuys.

Aankoop-verkoopbelofte als alternatief voor compromis

De bedoeling van een wederzijds aankoop-verkoopbelofte is om de effectieve verkoop nog even uit te stellen, tot het moment dat de akte getekend wordt. Bij een compromis is de verkoop definitief en begint automatisch een termijn van vier maanden te lopen waarin de verkoop officieel rond moet geraken. Een aankoop-verkoopbelofte is dan ook ideaal als er iets meer tijd nodig is.

Stel bijvoorbeeld dat de koper nog in een echtscheidingsprocedure zit of dat de precieze koper nog niet gekend is, bijvoorbeeld bij een vennootschap. Dan kan het aangewezen zijn om de verkoop nog uit te stellen, maar wel met de zekerheid op een toekomstige verkoop. Dat kan met een aankoop-verkoopbelofte, die even bindend is en dezelfde info bevat als de alom gekende compromis.