Nieuwsbrief Augustus 2023: Tuinaanlegger op landbouwgebied en een gezondheidscheck voor uw grond

KAN JE ALS TUINAANNEMER TERECHT OP LANDBOUWGEBIED?

Professionals die zich ontfermen over de aanplanting of het onderhoud van planten in agrarisch gebied, kunnen in aanmerking komen als ‘aan de landbouw verwant bedrijf’. Ze kunnen dus in agrarisch gebied terecht, mits ze in een bestaande landbouwbedrijfszetel gevestigd zijn. Het moet ook om een minimale oppervlakte van 50 are gaan.

Is het gebied kleiner of worden er geen planten of bomen gekweekt, dan is een vergunningsplichtige functiewijziging nodig. Ook hier zijn uiteraard specifieke voorwaarden verbonden. Als tuinaannemer kan u dan ook gerust contact opnemen met ’t Boerenhuys om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Wist-je-datje: gezondheidscheck voor... uw grond

Hoe gezond is uw grond, dat is de hamvraag tijdens De Grote Grondvraag. Met dit initiatief wil de OVAM alle eigenaars in Vlaanderen aanmoedigen om de grondkwaliteit te controleren en hun grond te saneren indien nodig. Ligt uw perceel of woning op risicogrond? Deze info kan gemakkelijk gevonden worden via www.degrotegrondvraag.be.