Nieuwsbrief april 2023: het Vlaams bodemdecreet en het asbestattest

BODEMATTEST OF -ONDERZOEK NODIG?
ALLE REGELS IN EEN NOTENDOP

Is een bodemattest altijd verplicht bij een verkoop? En wanneer is er een bodemonderzoek nodig? Het zijn vragen die geregeld opduiken en dus duiken we samen met jullie even in het Bodemdecreet.

Bij de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper altijd verplicht om een bodemattest aan te vragen. In dit document van OVAM staan alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Het kost je 55 euro per kadastraal perceel. Doorgaans is het de vastgoedmakelaar of notaris die deze aanvraag voor zijn rekening neemt en de vermelding van het bodemattest wordt ook in de verkoopovereenkomst opgenomen.

Bovenstaande klinkt logisch, maar uiteraard zijn er uitzonderingen. Zo kan je eigendom bijvoorbeeld op de lijst met zogenaamde risico-inrichtingen staan. Een oriënterend bodemonderzoek – op kosten van de verkoper – is dan verplicht. Hiervoor komt een bodemsaneringsdeskundige bodem- en grondwaterstalen nemen, om vervolgens een verslag aan OVAM te bezorgen. Binnen de 60 dagen wordt het dossier beoordeeld.

Indien er geen sprake is van bodemverontreiniging, dan kan de verkoop gewoon doorgaan. Bij ernstige bodemverontreiniging is er een beschrijvend bodemonderzoek nodig. Als er geen saneringswerken nodig blijken, kan de verkoop alsnog plaatsvinden. Anders is het mogelijk dat OVAM maatregelen oplegt.

Asbestattest verkrijgbaar via ’t Boerenhuys

De nieuwe wetgeving is inmiddels een halfjaartje van kracht, maar voor velen nog steeds onbekend: wie een pand verkoopt met een bouwdatum vóór 2001, moet verplicht over een asbestattest beschikken. Op die manier wil de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat onze regio helemaal asbestveilig wordt.

Heb je een asbestattest nodig voor je landelijk vastgoed of wil je meer weten over de procedure? Bij ’t Boerenhuys hebben we gecertificeerde asbestdeskundigen die dit graag in orde brengen voor jou.