Nieuwsbrief september 2023: Uitkoopregeling varkensector en voorkeur- en voorkooprecht

UITKOOPREGELING VOOR VARKENSBOEREN STERK VERSOEPELD

De krijtlijnen waren eerder al uitgetekend door de Vlaamse Regering, nu is het ook officieel. De uitkoopregeling voor varkensboeren wordt sterk versoepeld. De drempel van de impactscore daalt namelijk van 0,5 procent naar 0,025 procent. Concreet betekent dat 4 op de 5 Vlaamse varkenshouders voortaan in aanmerking komt voor de uitkoopregeling.

De versoepeling komt er na de matige respons van de varkensboeren die eerst in aanmerking kwamen voor de steunregel. Slechts 236 van de 980 boeren hadden ingetekend. Nu er enkele duizenden extra varkensboeren aanspraak maken op de regel, hoopt men die cijfers snel te zien stijgen.

Voorkooprecht en voorkeursrecht zijn geen synoniemen

Eenmaal het bod om jouw gedroomde pand aanvaard is, heb je nog een behoorlijke administratieve weg te gaan. Termen die je daarbij kan ontdekken zijn het voorkeursrecht en voorkooprecht. En dat zijn geen synoniemen, voor alle duidelijkheid.

Bij het voorkeursrecht is er nog geen verkoopovereenkomst, maar verbindt de verkoper er zich wel toe om eerst te onderhandelen met de begunstigde als het tot een verkoop komt. Komen zij niet tot een deal, dan kan de eigenaar alsnog aan een derde partij verkopen.

Voorkooprecht betekent dan weer dat iemand voorrang heeft om een eigendom te kopen. Is er een koper gevonden, dan kan iemand met voorkooprecht sowieso aan dezelfde voorwaarden de plaats van de koper innemen. In landbouwgebied komt dit bovengemiddeld vaak voor, namelijk wanneer een pachter voorkooprecht heeft op de landbouwgrond die hij pacht.